Kako meditiarati?

Pišem kad budem imao trunčicu više vremena… do tada, dišite!