Nauka u službi učitelja joge

Nauka u službi učitelja joge je kredo Minimal Joge i definiše naš pristup jogi. Reč je o primeni naučnog metoda. Onima koji se pitaju šta, zašto i kako odgovor leži u ovom tekstu. Prvo sam predstavio problem, zatim objasnio zašto, a na kraju ilustrovao i kako. Hajde da počnemo od samog problema.

Nauka u službi učitelja joge

Šta je problem?

Za razliku od npr. poziva inženjera, arhitekte, psihologa ili medicinske sestre,… učitelj joge nije zaštićeno zanimanje.  To znači da svako ko poželi može da se nazove učiteljem joge. Da, tako je jednostavno. Da je moja baba Slavka za života htela da za sebe kaže da je učiteljica joge, ne bi postojala instanca koja bi to mogla da joj to ospori. Ista situacija je i danas.

Da bi koliko-toliko zaštitili branšu, učitelji joge su se organizovali u udruženja i dogovorili oko minimuma standarda koji bi trebalo da važe kada neko želi da se nazove učiteljem joge. U sklopu tih standarda definisane su oblasti i kvalifikacije koje bi jedan učitelj joge trebalo da poseduje. Između ostalog u to spada određeni fond časova anatomije i fiziologije, istorije i filozofije joge i naravno metodologije nastave. Najveći broj časova posvećen je izučavanju jogijskih praksi i tehnika.

To sa tim organizovanjem i standardima je jedna jako dobra stvar. Ako radi! Na kraju krajeva i društva funkcioniše zahvaljujući postignutom dogovoru o minimumu standarda kojih se svi pridržavamo. Ko neće da se igra po pravilima, ne samo što neće moći da se igra sa drugima, nego će biti i kažnjen. Može npr. da ide u zatvor.

Sa jogom nije baš tako dramatično, a posledica je da taj dogovor o minimumu standarda ponekad i ne urodi plodom. 

Nauka u sluzbi ucitelja joge

Nemačka je dobar primer kako stvari funkcionišu. Prva dobra stvar je da gotovo sva zdravstvena osiguranja – a kaže se da Nemačka ima odličan zdravstveni sistem – prihvataju i definišu jogu kao prevenciju. Takva odluka je doneta na osnovu velikog broja naučnih istraživanja kojima su tema bile dobrobiti joge. To je jedan od dobrih primera kako funkcioniše nauka u službi učitelja joge. U realnom životu to znači da će vam većina osiguravajućih kuća nadoknaditi do 80% novca plaćenog za časove joge. Međutim, da bi dobili taj “otpis” troškova, vi morate da odete kod učitelja koji ispunjava veoma visoke standarde. Najzanimljivije od svega je što ti standardi nisu propisani od strane udruženja učitelja joge. Ne! Oni su propisani upravo od strane udruženja osiguravajućih kuća. U tome leži ta divna kvaka zrelog demokratskog društva i postojanja kontrolnih mehanizama. Dakle da, postoje udruženja učitelja joge koje su manje ili više strogo definisala pravila. Ali još jedno veće DA!, postoje i druga udruženja kao mehanizmi kontrole, koja ne favorizuju ni jedno udruženje učitelja nego postavljaju još strožija pravila glede fonda časova, izbora predavača itd. Zbog toga ovde i postoje i nacionalne i internacionalne organizacije i savezi učitelja koji slobodno funkcionišu i konkurišu jedni drugima ponudom kvalitetne nastave, dobrih nastavnika itd.

Da se razumemo, svako od nas raspolaže svojim resursima. To znači da se na kraju krajeva i lokalni mesar može angažovati da održi časove joge. Niko to ne brani.  Uzgred budi rečeno u Nemačkoj je i mesar zaštićeno zanimanje. Ne znam kako je u Srbiji.

Dakle u suštini je titula učitelja joge jednaka tituli umetnika. Ne postoji instanca koja odlučuje ko je umetnik, a ko nije. To odlučuje publika. Neko može da bude diplomirani glumac ili pijanista, ali to samo znači da je savladao glumačke odnosno tehnike sviranja klavira. I situacije će verovatno zauvek ostati takva jer je jogu teško smestiti u samo jednu fijoku.

Zašto odnosno čemu nauka u službi učitelja joge?

Odgovor na ovo pitanje se za mene lično nalazi se u potrebi da legitimizujem ovo što radim. Da tome dam smisao. Druge ljude verovatno pokreću druge stvari. Mene je to stimulisalo da, osnivajući Minimal jogu, nauku i naučni metod stavim u službu budućih učitelja joge i iskoristim ih kao jedan od definišućih principa pristupa Minimal jogi, jer nauka oslobađa (ne samo) jogu od praznoverja i zloupotrebe moći (raznih gurua).

To, između stalog, konkretno znači da će svi polaznici Minimal joga škole i budući učitelji tokom našeg kursa za instruktore joge, biti upoznati sa tim kako funkcioniše naučni metod i stimulisani da rade po datim principima. Osnovni cilj nam je da naučimo buduće učitelje joge kako da se kritički odnose prema jogi, da preispituju autoritete, da razdvoje bitno od nebitnog, potraže informacije iz više izbora i prepoznaju kvalitet istih. Najbolji nači da se tako nešto postigne je primena naučnog metoda.  

Nauka u službi učitelja joge ili lako funkcioniše naučni metod?

Naučni metod funkcioniše u sedam koraka.

Prvi korak je prepoznavanje problema i želja da se problem reši, odnosno da se pronađe odgovor na pitanje koje čoveka muči. Tako npr. Jelenu zanima Pozdrav Suncu. Jelena inače već neko vreme vežba jogu i osetila je sve prednosti prakse. Krenula je i na naš kurs za instruktora joge.

Nauka u službi učitelja joge, drugi korak: istraživanje
Nauka u službi učitelja joge, drugi korak: Jelena počinje sa istraživanjem

I Jelena počne sa istraživanjem. To je već drugi korak. Ona prvo pita nas, svoje učitelje joge. To je sasvim normalno. Naša je obaveza da joj u toku kursa objasnimo sve što je po planu i programu. Međutim i mi smo samo ljudi i ne znamo sve. A Jelena hoće više. E sad, ako smo mi odgovorni učitelji, onda smo i u stanju i da kažemo kada nešto ne znamo. Zaboga pa ne mogu svi sve znati, a i nije sramota reći kad se nešto ne zna. Mnogo više štete može doneti pogrešan odgovor ili savet. Elem, naša Jelena hoće da zna više o Pozdravu Suncu i krene da surfuje internetom.  A na internetu materijala kolko ‘oćeš. Svega ima. 

Nakon što je pročitala par članaka na temu Pozdrav Suncu, Jelena je došla i do prvih zaključaka, odnosno formirala pretpostavku, naučnim rečnikom rečeno hipotezu, koja glasi: Pozdrav Suncu je niz povezanih jogijskih vežbi, star nekoliko hiljada godina. To je već treći korak. Potpuno ponosna na svoje znanje Jelena saopštava koleginici kako je našla odgovor na pitanje i kako samo u aštanga jogi znaju kako se on pravilno izvodi. Međutim, koleginica kaže da to verovatno nije tačno i uputi je da dalje istražuje. A svi znamo šta bi na to rekla Hermiona Grejndžer: When in doubt, go to the library.

Nauka u službi ulitelja joge

Tako se naša Jelena uputi u biblioteku i krene da čita dalje. Pita druge učitelje. Konsultuje se sa kolegama. Upoređuje izvore. Hvata beleške. Čita literaturu. Gleda video materijale, vežba, proba… Jezikom nauke rečeno ona eksperimentiše i skuplja podatke kako bi ih na kraju analizirala i to sve sa namerom da proveri pretpostavku da je Pozdrav Suncu hiljadama godina stara jogijska sekvenca. To su već četvrti, peti i šesti korak u načinu na koji je nauka u službi učitelja joge. 

Na osnovu skupljenih podataka i njihove analize Jelena dolazi do zaključka da njena pretpostavka nije tačna. Međutim ona nije ni tužna ni razočarana zbog toga. Naprotiv, Jelena je srećna jer je mnogo novog naučila. I ne samo to. Ona je naučila i kako da koristi naučni metod odnosno kako funkcioniše nauka u službi učitelja joge.

Mi to tako. A vi? Kako vi doživljavate princip da je nauka u službi učitelja joge?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *