Šta je MINIMALIZAM?

Na pitanje šta je minimalizam postoji nekoliko odgovora, ovo su neki od njih:

  • minimalizam je umetnički stil i u lepim i primenjenim umetnostima
  • minimalizam je način života, koji se drugačije naziva jednostavan život, odnosno na engleskom simple living 
  • minimalizam je način i teorija komunikacije koja naglasak stavlja na jasnim i kratkim instrukcijama i dokumentovanju istih sa ciljem da kranji korisnik uspešno izvrši zadatak na jednostavan način.

Pored ovih postoje i drugi pojmovi koji se mogu obeležiti ovim imenom, ali oni nisu od značaja za ono čime se ovde bavim. Drugim rečima: ne zanimaju me :).

Na slici je Moderna Pinakoteka, muzej u Minhenu. Slika pokazuje poslenji sprat  izložbenog prostora i stavljena je sa idejom da se na primeru arhitekture i upotrebe bele boje odgovori na pitanje šta je minimalizam.

Minimalizam kao umetnički izraz

Minimalizam je kao umetnički izraz našao svoje mesto u različitim umetničkim formama. Ima ga u lepim umetnostima, u arhitekturi i primenjenim umetnostima, a ima ga i u muzici.

Gde god da je, osnovna ideja minimalizma je da pokaže suštinu, odnosno osnovni oblik stvari bez ikakvih dodatnih ukrasa i dodataka. Stil je nastao u Americi nakon drugog svetskog rata, a vrhunac popularnosti dosegao tokom 60ih i 70ih godine XX veka. Donald Džad, Den Flavin, Iv Klajn su neki od umetnika koji su stvarali inspirisani minimalističkim principom.

Najpoznatija imena koja se vezuju za minimalizam u muzici su Džon Adams, Filip Glas i Majkl Nojman. 

Minimalizam kao način života

Prva i osnovna premisao minimalizma kao način života podrazumeva želju za pojednostavljenjem sopstvenog života. Jedan od osnovnih koraka ka tome je umanjenje poseda, odnosno smanjenj broja objekata koje čovek poseduje. Osnovni kriterijum kojim bi se trebalo voditi je: korisnosti. Drugim rečima, zapitaš se: treba li meni ovo uopšte? Danas se sve više priča o ledećem koraku u minimalističkom načinu života: samodovoljnosti kao sposobnosti da se živi  samostalno bez čestog kontakta sa drugima. Pri tome se misli na samostalno obezbeđivanje resursa neophodnih za život.

Za razliku od života u siromaštvu minimalistički odnosno jednostavan način života je stvar izbora, odnosno svesna odluka svakog pojedinca, a ne splet okolnosti.

Minimalizam kao način precizne komunikacije

Slično kao i kod umetničkog izraza ili načina života, minimalizam kao teorija komunikacije podrazumeva korišćenje struktuiranog pisanja i tematsko, odnosno modularno stvaranje sadržaja koji se može ponovo koristiti u različitim kontekstima. Cilj je prenošenje informacije na jednostavna način bez dodatnih narativa, koristeći korisnikov način mišljenja i obrade informacija. Greške tokom komunikacije se posmatraju kao prilike za učenje i ispravku sadržaja, a ne kao greške.  
Džon Kerol, teoretičar, bazira minimalizam kao teoriju komunikacije na istraživanjima u oblasti saznanja i učenja obavljenim na Harvardu i Kolumbiji. Njegov glavni argument je da bi materijali i sadržaji trebalo da budu predstavljeni u kratkim crtama i orjentisani na konkretne zadatke i probleme, a ne u dugačkim dokumentima i tekstovima. Pri tome je olakšavanje zadatka krajnjem korisniku koristeći konkretne instrukcije predstavljene na sistematičan način je glavni zadatak minimalizma kao načina komunikacije. 

Dakle šta je minimalizam?

Možda je kao najbolji odgovor na pitanje šta je minimalizam, reći: minimalizam je puno toga, ali šta god da je osnovna ideja iza ovog koncepta je fokus na suštinu stvari.